Osinko

Joutsen Media Oy:n yhtiökokous päätti 23.4.2013 hallituksen esityksen mukaisesti, että osinkoa jaetaan 1,00 euroa/osake ja että osinko on nostettavissa 24.4.2013 lukien osakelippua nro 6 vastaan.