Yhtiökokouskutsu

Joutsen Media Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 23.4.2018 kello
09:00 yhtiön pääkonttorilla, osoitteessa Lekatie 4, 90140 Oulu.
Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 6 §:n mukaan varsinaiselle
yhtiökokoukselle kuuluvat asiat.
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle osinkoa maksettavaksi 2,00
euroa kullekin yhtiön osakkeelle.

Kokousasiakirjat
Tilinpäätösasiakirjat ja muut yhtiökokousasiakirjat ovat osakkeenomistajien
nähtävinä viikon ajan ennen yhtiökokousta yhtiön
pääkonttorissa osoitteessa Lekatie 4, 90140 Oulu.

Osallistuminen ja ilmoittautuminen yhtiökokoukseen
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen,
tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle viimeistään keskiviikkona
18.4.2018 kello 16:00 mennessä joko kirjallisesti osoitteella
Joutsen Media Oy, Maritta Parkkinen, PL 52, 90101 Oulu tai
puhelimitse numeroon 044-7370332/Maritta Parkkinen tai sähköpostilla
osoitteeseen maritta.parkkinen@joutsenmedia.fi .
Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan yhtiölle ilmoittautumisajan
päättymiseen mennessä.

Kahvitarjoilu
Oulussa 20.3.2018
HALLITUS