Joutsen Media

Valtaosa Jout­sen Me­di­an toi­min­nois­ta, mukaan lukien kaupunkilehdet Oulu-lehti ja Pudasjärvi-lehti, sanomalehti Koillissanomat sekä paikallislehdet Iijokiseutu, Rantalakeus ja Siikajokilaakso sekä aikakauslehtien kustantamiseen erikoistunut Kolmiokirja, on siirtynyt 1.10.2018 alkaen Ka­le­van omis­tuk­seen.

Keskustan pää-äänenkannattajaa Suomenmaata julkaiseva Suomenmaan Kustannus Oy on Joutsen Media Oy:n tytäryhtiö.