Historia

Joutsen Median pitkässä, yli satavuotiaassa historiassa on monta merkkipaalua.

1906

Sanomalehtiosuuskunta Liitto perustettiin ja sanomalehti Liitto aloitti ilmestymisensä Oulussa. Kirjapainon osto.

1908

Sanomalehti Maakansa aloitti ilmestymisensä Viipurissa.

1917

Perustettiin Talo-osakeyhtiö Liitto, sittemmin Osakeyhtiö Liitto. Hankittiin Oulun keskustasta Pakkahuoneenkadun ja Torikadun kulmasta kiinteistö.

1958

Kaupunkilehti Oulu-lehti aloitti ilmestymisensä.

1960

Liiton uusi toimitalo Torikadun ja Kauppurienkadun kulmaan valmistui.

1976

Perustettiin ensimmäinen oma paikallislehti Rantalakeus. Paikallislehti Kalajoki-lehti siirtyi yhtiön omistukseen.

1981

Ostettiin Kirjapaino Oy Kanta, jonka liiketoimintanimenä oli Kolmiokirja (kirjapainotoiminta, viihdelukemistojen kustantaminen ja toimitalo).

1982

Yhtiöitettiin 1960-luvulla aloitettu jakelutoiminta nimellä Oulun Lehtijakelukeskus Oy Yhtiöitettiin Kolmiokirja Oy, joka jatkoi viihdelukemistojen kustantajana.

1983

Kirjapaino Oy Kanta (kirjapainotoiminta) fuusioitiin emoyhtiöön

1986

Ostettiin Koillissanomat Oy (sanomalehti Koillissanomat)

1988

Ostettiin Iijokiseutu Oy (paikallislehti Iijokiseutu)
Ostettiin ristikkokustantajat Iisakin Julkaisut Oy ja Matti Lukkaroinen Ky ja myytiin kustannusoikeudet Kolmiokirja Oy:lle

1990

Uusi rotaatiohalli valmistui entisen painohallin kylkeen Lekatie 4:ään

1991

Pohjois-Suomen Paikallisuutiset Oy aloitti toimintansa konsernin kaikkien silloisten paikallislehtien kustantajana
Kolmiokirjan uudet toimitilat valmistuivat Lekatie 6:een
Oy Suomenmaa (Suomenmaa-lehti, ent. Maakansa) ostettiin konserniin

1994

Liitto ja Suomenmaa yhdistettiin, nimeksi tuli Suomenmaa

1995

Osakeyhtiö Liiton nimi vaihtui Suomenmaa-yhtiöt Oy:ksi

1997

Perustettiin Suomenmaan Kustannus Oy, joka ryhtyi julkaisemaan Suomenmaa-lehteä

1998

Lopetettiin oma jakelutoiminta ja perustettiin yhteisyritys Oulu-Suorajakelu Oy yhdessä helsinkiläisen Janton Oy:n kanssa

2000

Ostettiin ristikkokustantaja Ruutu-Kolmio Oy
Suomenmaan Helsingin toimituksen uudet toimitilat valmistuivat Apollonkatu 11:een

2004

Ostettiin Siikajokilaakson Kustannus Oy (paikallislehti Siikajokilaakso)

2009

Suomenmaa-yhtiöt Oy:n nimi vaihtui Joutsen Media Oy:ksi

2010

Koillissanomat Oy fuusioitiin Joutsen Media Oy:hyn.
Uutisoulu Oy fuusioitiin Pohjois-Suomen Paikallisuutiset Oy:hyn.
Pohjois-Suomen Paikallisuutiset Oy fuusioitiin Joutsen Media Oy:hyn.
Joutsen Median Painotalon liiketoiminta siirrettiin erilliseen osakeyhtiöön.

2011

Kalajoki-lehden liiketoiminta myytiin kokkolalaiselle Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj –konsernille.
Perustettiin paikallislehti Siikajokilaakson kaupunkijulkaisu Raahen Pekka.

2016

Joutsen Median Painotalo Oy:n liike­toi­minta myytiin painoyhtiö Erweko Oy:lle

2018

Valtaosa Jout­sen Me­di­an toi­min­nois­ta, mukaan lukien kaupunkilehdet Oulu-lehti ja Pudasjärvi-lehti, sanomalehti Koillissanomat sekä paikallislehdet Iijokiseutu, Rantalakeus ja Siikajokilaakso sekä aikakauslehtien kustantamiseen erikoistunut Kolmiokirja, on siirtynyt 1.10.2018 alkaen Ka­le­van omis­tuk­seen. Suomenmaan-lehden julkaisutoiminta eriytettiin Suomenmaan Kustannus Oy tytäryhtiöön.

2019

Keskustan pää-äänenkannattajaa Suomenmaata julkaiseva Suomenmaan Kustannus Oy:n osakekanta myyty tammikuussa Apollo Group Oy:lle.